ADMICRO
VIDEO

Bài tập 38 trang 69 SBT Sinh học 10

Giải bài 38 tr 69 sách BT Sinh lớp 10

Những bào quan không có màng là

A. Bộ máy Gôngi và Ribôxôm

B. Trung tử và lục lạp.

C. Ribôxôm và Lizôxôm.

D. Trung tử và Ribôxôm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38

  • Những bào quan không có màng là Trung tử và Ribôxôm.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 69 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF