ADMICRO
VIDEO

Bài tập 43 trang 71 SBT Sinh học 10

Giải bài 43 tr 71 sách BT Sinh lớp 10

Cho các ý sau đây :

(1) Màng đơn, chứa nhiều enzim thuỷ phân.

(2) Là bào quan chỉ có ở tế bào động vật.

(3) Có chức năng phân huỷ tế bào già, bào quan già.

(4) Có chức nấng phân huỷ các đại phân tử hữu cơ.

Những ý nào là đặc điểm của lizôxôm?

A. (1), (2), (3),

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

  • Đặc điểm của lizôxôm là: (1), (2), (3), (4).

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 71 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF