ADMICRO
VIDEO

Bài tập 44 trang 71 SBT Sinh học 10

Giải bài 44 tr 71 sách BT Sinh lớp 10

Những điều nào sau đây nói đúng về chức năng của lục lạp?

(1) Chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.

(2) Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

(3) Chuyển năng lượng của các chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho các hoạt động sống.

(4) Tạo ra nguyên tử ôxi cùng cấp cho môi trường.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2), (4).

B. (1), (2).

C. (2), (3), (4).

D. (3), (4).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

  • Các ý đúng về chức năng của lục lạp là: (1), (2).

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 71 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF