ADMICRO
VIDEO

Bài tập 24 trang 67 SBT Sinh học 10

Giải bài 24 tr 67 sách BT Sinh lớp 10

Lí do nào không phải là nguyên nhân làm số lượng ti thể có thể thay đổi trong đời sống của tế bào?

A. Ti thể có thể tự nhân đôi làm cho số lượng ti thể tăng.

B. Lizôxôm phân huỷ những ti thể già yếu làm cho số lượng ti thể giảm.

C. Tế bào phân chia làm cho số lượng ti thể cũng bị phân chia theo

D. Ti thể có thể tự tiêu hủy làm cho số lượng ti thể giảm 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Ti thể có thể tự tiêu hủy làm cho số lượng ti thể giảm không phải là nguyên nhân làm số lượng ti thể có thể thay đổi trong đời sống của tế bào.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 67 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF