ADMICRO
VIDEO

Bài tập 23 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 tr 66 sách BT Sinh lớp 10

Tương quan giữa diện tích màng trong và màng ngoài của ti thể là

A. Diện tích màng ngoài lớn hơn diện tích màng trong.

B. Diện tích màng trong lớn hơn diện tích màng ngoài.

C. Diện tích màng trong bằng diện tích màng ngoài.

D. Diện tích của mỗi màng có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tuỳ từng loại ti thể. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

  • Diện tích màng trong ti thể lớn hơn diện tích màng ngoài.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 66 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF