ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 59 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 3 tr 59 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói các sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Chức năng của bộ máy Gôngi:

  • Gắn thêm đường vào prôtêin
  • Bao gói các sản phẩm tiết
  • Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn

⇒ Đáp án: B và D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF