YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 tr 71 sách GK Sử lớp 9

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cần có đường lối, chính sách đúng đắn. CM Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 71 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON