YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.1 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.1 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại

A. Ma Cao (Trung Quốc)

B. Hương Cảng ( Trung Quốc)

C. Quảng Châu ( Trung Quốc)

D. Thượng Hải ( Trung Quốc)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc)

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 64 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON