ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6/1-7/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Người chủ trì Hội nghị là Nguyễn Ái Quốc, với chức vụ là phái viên của Quốc tế Cộng sản.

Hội nghị là sự hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản trong Việt Nam và Đông Dương, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Hội nghị với sự tham gia của 2 đại diện An Nam Cộng sản Đảng, 2 đại diện Đông Dương Cộng sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp cử đại diện tham dự. Tổng số Đảng viên là 211 người

Hội nghị đã thống nhất thành lập Đảng chung hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng và lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng thống nhất thông qua Cương lĩnh chính trị gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt,điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 65 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  Vì sao nói : “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam” ? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  bala bala

  Trình bày bối cảnh, nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1