YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.3 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu từ

A. Tháng 2-1930

B. Tháng 10-1930

C. Tháng 2-1931

D. Tháng 10-1931

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu từ tháng 10-1930.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 64 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON