YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.5 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.5 trang 64 SBT Lịch Sử 9

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa

A. Chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân

B. chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào vô sản quốc tế

C. chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

D. phong trào công nhân và phong trào yêu nước

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 64 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON