ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau: 

1, [ ] sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ

2, [ ] Đầu những năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3, [ ] Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Trần Phú soạn thảo

4, [ ] Luận cương chính trị của Đảng khẳng định tính chất Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì TBCN mà tiến thẳng lên con đường XHCN.

5, [ ] Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam sau này.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

1. Sai

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

5. Đúng

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên

  :Căn cứ nào để khẳng định rằng Xô viết Nghệ -Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931?

  A. Thành lập chính quyền xô viết ở nhiều địa phương.

  B. Đã có sự liên kết công nhân và nông dân trong các vùng.

  C. Địa bàn hoạt động rộng , thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

  D. Do Đảng cộng sản lãnh đạo.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Aser Aser

  hãy nêu khái quát lịch sử ra đời của đảng cộng sản việt nam

  viết ngắn thui nhá

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1.Lý do hợp nhất các tổ chức Cộng sản?

  2.Vì sao chỉ có Nguyễn Ái Quốc mới hợp nhất được các tổ chức Cộng sản?

  3.Hội nghị thành lập Đảng thành công nhờ nhữ̃ng yếu tố nào?

  4.So sánh điểm giống và khác nhau giữa Cương lĩnh Chính trị của Nguyễn Ái Quốc với luận cương chính trị Trần Phú?

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Ý nghĩa thành lập đảng cộng san viêt nam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1