YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 77 SGK Lịch sử 6

Giải bài 4 tr 77 sách GK Sử lớp 6

Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc là: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 77 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON