YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.8 trang 81 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.8 trang 81 SBT Lịch Sử 6

Lịch sừ nước ta từ nguồn gốc (thời nguyên thuỷ) đến thế kỉ X trải qua

A. 1 giai đoạn.    

B. 2 giai đoạn    

C. 3 giai đoạn.    

D. 4 giai đoạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.8

Lịch sừ nước ta từ nguồn gốc (thời nguyên thuỷ) đến thế kỉ X trải qua 3 giai đoạn.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 81 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON