YOMEDIA

Nguyễn Tấn Sang's Profile

Nguyễn Tấn Sang

Nguyễn Tấn Sang

11/11/2007

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1925
Điểm 2178
Kết bạn

Hoạt động gần đây (1984)

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Nguyễn Tấn Sang: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 6 Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam) (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Tấn Sang: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 Thực hành nối dây dẫn điện) (+3đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

ON