RANDOM

Hà Đức Anh's Profile

Hà Đức Anh

Hà Đức Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 74
Điểm 286
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (74)

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Hôm sau Đạt cân bao lâu để đến trường? Cách đây 3 tháng

                                               Bài giải

  Gọi quãng đường Đạt đi bộ trong 1 phút là 1 đoạn thì quãng đường Đạt chạy trong 1 phút là 2 đoạn.
  Hôm trước, Đạt chạy 8 phút và đi bộ 4 phút được:
               8 . 2 + 4 . 1 = 20 (đoạn).
  Hôm sau, quãng đường Đạt chạy bằng quãng đường đi bộ và bằng 10 đoạn (vì thời gian đi bộ gấp đôi thời gian chạy, còn vận tốc đi bộ bằng nửa vận tốc chạy).
  Do đó hôm sau, thời gian đi bộ là : 10 : 1 = 10 (ph),
                          thời gian chạy là  : 10 : 2 = 5 ( phút )

  Thời gian Đạt đi là : 10 + 5 = 15 ( phút )

                  Đáp số : 15 phút

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB? Cách đây 3 tháng

                                                          Bài giải

  Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng ABI(3;2;1).

  Mặt phẳng trung trực của AB nhận vecto AB=(4;2;2)=2(2;1;1) làm vecto pháp tuyến và đi qua I(3;2;1) có phương trình là:

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Chứng tỏ biểu thức \((x^3+x^2-3x+9)×(x+2)-(x^2+1)×(x^2+3x-2)\) không phụ thuộc vào biến x? Cách đây 3 tháng

                                                    Bài giải

  = x4 + x3 - 3x2 + 9x + 2x3 + 2x2 + 6x + 18 - ( x4 + 3x3 - 2x2 + x2 + 3x - 2 ) 

  = - 22 + 12x + 20

  Có phụ thuộc chứ !

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Tính độ dài BM? Cách đây 3 tháng

                                                  Bài giải

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình x ²- x +1=0 Cách đây 3 tháng

                                     Bài giải

  x2 - x + 1 = 0

  x2 - 2x + 1 + x = 0

  ( x - 1 )= - x

  => x vô nghiệm

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Lãnh thổ nước ta bao gồm những thành phần nào? Cách đây 3 tháng

                                             Bài làm

   Về mặt địa lí và pháp lí lãnh thổ quốc gia gồm có bốn bộ phận cấu thành: vùng đất; vùng nước; vùng trời và lòng đất

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Trong các đặc điểm của khí hậu nước ta, đặc điểm nào là trội nhất? Cách đây 3 tháng

                                             Bài làm

                                             Bài làm

   I. Số lượng loại A và G của gen là 360 và 840

  II. Có 6 phân tử mARN được tạo ra

  III. Số axit amin mà môi trường cần cung cấp cho quá trình dịch mã là 6384

  IV. Số nu loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình tự sao là 2520

  V. Số lượng đơn phân mà môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là 19.200

  Số thông tin chưa chính xác:

  A.1 B.2 C.3 D.4

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao Nguyễn Tuân lại chọn sông Đà làm đối tượng nghệ thuật? Cách đây 3 tháng

                                             Bài làm

  Lí do Nguyễn Tuân chọn Sông Đà làm đối tượng miêu tả? - Và để làm nổi bật các ngôn từ nóng bỏng sự sống trong văn Nguyễn Tuân, để rồi khai sinh dòng sông nghệ thuật của mình bằng một cái tên đầy đủ với sự đối chọi giữa hai tính cách “hung bạo và trữ tình” của Sông Đà.

 • Hà Đức Anh đã trả lời trong câu hỏi: Bằng 1 chiếc cân đồng hồ và chỉ với 1 lần cân, hãy tìm túi đựng tiền giả? Cách đây 3 tháng

                                       Bài giải

  Đánh số các túi tiền bằng các số tự nhiên từ 1 đến 10. Lấy ở mỗi túi số đồng tiền vàng bằng số thứ tự ghi trên túi. Số đồng tiền này nếu là tiền thật thì chúng có cân nặng là:

            (1 + 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 10 = 550 (g)

  Thực tế vì có 1 túi là tiền giả nên kết quả của phép trừ 550 và số chỉ khối lượng thực sau một lần cân của 55 đồng tiền có được này chính là số chỉ túi đựng của tiền giả.

Điểm thưởng gần đây (87)

 • Hà Đức Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Hà Đức Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Hà Đức Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Hà Đức Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Hà Đức Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)