ON
YOMEDIA

Minh Quân Nguyễn Trần's Profile

Minh Quân Nguyễn Trần

Minh Quân Nguyễn Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 10
Số câu trả lời 469
Điểm 2147
Kết bạn

Bạn bè (8)

Hoạt động gần đây (528)

Điểm thưởng gần đây (629)

  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Minh Quân Nguyễn Trần: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng

 

1=>1