ON
YOMEDIA
VIDEO

Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK ?

### Chuyên lý ơi bơi vào đây ###

Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • Đặc điểm của ảnh là:

  - TKHT:

  + Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật

  + Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật

  + Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự

  + Khi khoảng cách từ vật đến thấu kính bằng với tiêu cự thì là ảnh thật và ở rất xa thấu kính

  - TKPK:

  + Vật đặt tại mọi vị trí trước thấu kính luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

  + Vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự

    bởi nguyễn văn tài 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giúp em với ạ:

  Một vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 36cm

  a) Dựng ảnh A’B’ (đúng tỉ lệ về khoảng cách

  b) Tính khoảnh cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh ?

  c) Nếu di chuyển vật từ từ lại gần thấu kính thì ảnh của vật thay đổi như thế nào?

    bởi Phan Thị Trinh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\Delta ABO\infty\Delta A'B'O\Rightarrow\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{OA}{OA'}\left(1\right)\)

  \(\Delta OFI\infty\Delta A'FB'\Rightarrow\dfrac{OF}{A'F}=\dfrac{OI}{A'B'}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{OF}{OA'-OF'}=\dfrac{AB}{A'B'}\left(2\right)\) ( vì OI= AB)

  (1,2) \(\Rightarrow\dfrac{OF}{OA'-OF'}=\dfrac{OA}{OA'}\)

  => OA'= 18 => A'B' = 2,5

  c, nếu di chuyển vật từ từ lại gần TK thì ảnh ra xa TK và ảnh lớn hơn vật. Cho đến khi di chuyển vật vào tiêu cự của TK thì ảnh sẽ là ành ảo cùng chiều và lớn hơn vật

  a, bn tự vẽ đúng tỉ lệ nha

  A B F O I F' A' B'

    bởi Nguyễn Duy Thông 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật sáng AB đặt cách màn chắm 1 khoảng L=90cm. Trong khoảng giữa vật sáng và màn chắm đặt 1 TKHT có tiêu cự f sao cho trục chính của TK vuông góc với AB và màn. Khoảng cách giữa 2 vị trí đặt TK để ảnh rõ nét trên màn chắn là l=30cm. Tính tiêu cự của TKHT. Cho biết \(\dfrac{1}{f}\)=\(\dfrac{1}{d}\)+\(\dfrac{1}{d'}\) d: Khoảng cách từ vật đến TK d': Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

    bởi Nguyễn Minh Minh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để có được ảnh rõ nét trên màn tức là di chuyển đến TK đến vị trí mà màn chắn hứng được ảnh thật của vật.
  Ta có 2 vị trí có thể cho ảnh rõ nét là khi vật cách TK 1 đoạn d hoặc d'=L-d sao cho thỏa mãn: \(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f}\)

  Từ công thức suy ra : \(f\left(d+d'\right)=d.d'\)

  Giả sử d>d. Ta có: L=d+d' và l=d-d'

  => \(L^2-l^2=\left(d+d'\right)^2-\left(d-d'\right)^2=4d.d'\left(1\right)\)

  và : \(4Lf=4\left(d+d'\right)f=4d.d'\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) => \(L^2-l^2=4Lf.\)

    bởi Dương Thùy Anh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, vẽ vật A'B' của vật AB qua thấu kính hội tụ

  b, cho vật cao 2cm và cách thấu kính 24cm. tính chiều cao và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, biết tiêu cự của thấu kính là 8cm.

    bởi Hương Lan 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\Delta BAO\infty\Delta B'A'O\Rightarrow\dfrac{BA}{B'A'}=\dfrac{AO}{A'O}\Leftrightarrow\dfrac{2}{B'A'}=\dfrac{24}{A'O}\left(1\right)\)

  \(\Delta COF'\infty\Delta B'A'F'\Rightarrow\dfrac{CO}{B'A'}=\dfrac{OF'}{A'F'}\Leftrightarrow\dfrac{2}{B'A'}=\dfrac{8}{A'F'}\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\dfrac{24}{A'O}=\dfrac{8}{A'F'}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\dfrac{24}{A'O}=\dfrac{8}{A'F'}=\dfrac{24-8}{A'O-A'F'}=\dfrac{16}{OF'}=\dfrac{16}{8}=2\)

  \(\Rightarrow\dfrac{24}{A'O}=2\Rightarrow A'O=\dfrac{24}{2}=12\left(cm\right)\)

  Thay A'O=12cm vào (1) ta được:

  \(\dfrac{2}{B'A'}=\dfrac{24}{12}\Rightarrow B'A'=\dfrac{12.2}{24}=1\left(cm\right)\)

  Vậy chiều cao của ảnh là 1cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 12cm

  Kí hiệu \(\infty\) thay cho đồng dạng nha bn..^^

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Huyền 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặt 1 vật AB trước 1 thấu kính có tiêu cự f = 12cm. Vật AB có chiều cao h= 1cm cách thấu kính 1 khoảng d= 8cm. A nằm trên trục chính . Hãy dựng ảnh \(A^,B^,\) của AB và tính độ lớn của ảnh so với vật trong 2 trường hợp sau:

  a, Thấu kính là hội tụ

  b, Thấu kính là phân kì

    bởi Nguyễn Anh Hưng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)

  vì d < f => ảnh ảo, cùng chìu , lớn hơn vật

  xét tgiac OAB đồng dạng OA'B'

  => h/h' = d/d'............(1)

  xét tgiac F'OI đồng dạng tgiac F'A'B'

  => h/h' = f/ (f +d').........(2)

  từ 1 và 2 =>d/d' = f/(f+d')

  chia 2 vế cho dd'f

  => 1/d=1/d' + 1/f

  f= 12, d=8 =>d'= 24

  thế d'=24, d=8, f=12 vào (1)

  =>h'=36

  =>độ lớn của ảnh xo vs vật =3 lần A F O B I B' F'

  b)

  TKPK=>ảnh ảo

  A B O A' B' F' I

  xét tgiac OAB đồng dạng vs tgiac OA'B'

  => h/h' = d/d'........(1)

  xét tgiac F'OI đồng dạng vs tgiac F'A'B'

  =>h/h' = f/ (f-d')....(2)

  từ 1 và 2 => d/d' = f/(f - d')

  chia 2 vế cho dd'f

  =>1/d =1/d' -1/f

  có d=8, f=12=>d'=4,8

  thế vào (1) => h'= 0,6

  =>h'/h= 3/5

    bởi Dương Hoàng 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự 15 cm , Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 10 cm ,AB = h = 2cm

  a) Hãy dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính

  b) Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh

  Bạn nào tốt jup mình vs đề thi học kì câu 3đ ai júp vs mai thi rùi cảm ơn mấy bạn trc

  mình đang cần gấp jup lẹ nhé mấy bạn trong hôm nay thui

    bởi Quynh Nhu 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)
  O F F' A B B' A'

  b)

  Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

  ADCT:\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d'}-\dfrac{1}{d}\Leftrightarrow d'=\dfrac{f.d}{f+d}=\dfrac{15.10}{15+10}=6\left(cm\right)\)

  Chiều cao của ảnh là:

  ADCT:\(\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}\Rightarrow h'=\dfrac{h.d'}{d}=\dfrac{2.6}{10}=1.2\left(cm\right)\)

  Vậy khoảng cách của ảnh đến thấu kính là 6(cm) và chiều cao của ảnh là 1,2(cm).

    bởi Huỳnh Yến Nhi 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm, một vật thật AB cao 30cm ở cách thấu kính 30cm.

  a) Vẽ ảnh, nêu tính chất ảnh

  b) Biết ảnh ở cách thấu kính 7,5cm. Hãy tính chiều cao của ảnh

  Bài 2: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 40000 vòng dây.Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 400V

  a) Máy biến thế này là tăng thế hay hạ thế? Vì sao?

  b) Hãy tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp

  c) Nếu muốn thu được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 35000V thì phải thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp như thế nào?

  Bài 3: Nếu trong tay em có một thấu kính thì em làm thế nào để biết được thấu kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì( nêu ít nhất hai cách nhận biết)

    bởi Bảo Lộc 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3)

  Kính cận là thấu kính phân kì. Có thể nhận biết như sau:

  + Phần rìa của thấu kính này dày hơn phần giữa.

  + Đặt thấu kính này gần dòng chữ. Nhìn qua kính thấy ảnh dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp dòng chữ đó


    bởi truongthu yen 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 1 vật sáng AB cao 6cm, đặt trước TKPK 1 đoạn bằng 30cm cho ảnh cách TK 10cm. Xác định

  a, tiêu cự của thấu kính

  b, độ lớn của ảnh

    bởi Mai Hoa 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1: OF= OF' = 15cm

  A'B' = 2 cm

    bởi Nguyễn Kim Thảo 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Vì ảnh đặt trong khoảng tiêu cự

  - Vì vật đặt trong khoảng tiêu cự luôn luôn cho ảnh ảo

    bởi Nguyễn Quốc Trường 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thế nào là mắt cận, kính cận. Thế nào là mắt lão ,kính lão

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Mắt cận là mắt nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.

  -Kính cận là thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của thấu kính.

  -Mắt lão là mắt nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

  -Kính lão là thấu kính hội tụ, ó tiêu điểm trùng với điểm cực cận của thấu kính.

    bởi Trần Thị Hồng Phượng 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật AB vuông góc với trục chính tkpk tiêu cự 8 cm , B nằm trên trục chính và cách tk 12 cm

  a) dựng ảnh và nêu tích chất
  b) tính khoảng cách từ nahr đến thấu kính
  c) biết ab cao 10 cm tính A' B'
    bởi Lê Tấn Thanh 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) hình vẽ đại khái là như vậy F F' A B A' B'

  b) Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

  ADCT:\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d'}-\dfrac{1}{d}\Rightarrow d'=\dfrac{f.d}{f+d}=\dfrac{8.12}{8+12}=4,8\left(cm\right)\)

  vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 4,8 (cm)

  c) Chiều cao của ảnh là

  ADCT:\(\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}\Leftrightarrow h'=\dfrac{h.d'}{d}=\dfrac{10.4,8}{12}=4\left(cm\right)\)

  vậy ảnh cao 4(cm)

    bởi Khắc Vũ 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật ab chiều cao 2cm vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ A nằn trên trục chính và cách thấu kính 30cm tiêu cự là 40cn

  a) dựng ảnh và nêu đặc điểm của ảnh

  b) tính d' và h'

  c) nếu tiến vật lại gần thì ảnh thay đổi như thế nào

    bởi Tay Thu 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Quang học lớp 9

  -Đặc điểm ảnh: ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

  b) Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là ;

  ADCT: \(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{d'}\Leftrightarrow d'=\dfrac{f.d}{f-d}=\dfrac{40.30}{40-30}=120\)(cm)

  Chiều cao của ảnh là

  ADCT: \(\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}\Leftrightarrow h'=\dfrac{h.d'}{d}=\dfrac{2.120}{30}=8\left(cm\right)\)

  c) Nếu tiến vật lại gần

  +TH1: Vật vẫn nằm ngoài tiêu cự

  -Ảnh vẫn là ảnh thật, ngược chiều với vật, chiều cao của ảnh có thể bé hơn hoặc lớn hơn vật

  +TH2: Vật nằm trong tiêu cự

  -Ảnh sẽ là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

    bởi Nguyễn Phúc 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng kính lúp có số bội giác là 5x để quan sát một vật cao 1mm đặt cách kính 5cm

  a) dựng ảnh tính tiêu cự

  b) tính khoảng cách từ ảnh đến kính lúc chụp

  jup minh vs trong ngày hôm nay nhé mấy bạn mai mình thi rùi cảm ơn trc nha

    bởi Nguyễn Ngọc Sơn 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) tiêu cự của kính lúp là :

  ADCT: \(G=\dfrac{25}{f}\)=5x \(\Rightarrow f=\dfrac{25}{5}=5\)(cm)

  vậy tiêu cự của thấu kính là 5cm

    bởi Đặng Ly 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ ảnh của điểm sáng S( S thuộc \(\Delta\)) qua thấu kính hội tụ. Trong đó OF < OS.

  giúp mình với!

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mình làm hơi xấu 1 chút xin ban thông cảm lưu ý là vẽ OF fai bằng OF' nha

    bởi Trịnh Vy 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giải giúp với

  đặt vật sáng AB cao 8cm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm thì hứng ảnh rõ nét trên màn chắn cách thấu kính 16cm

  a) vẽ hình theo tỉ lệ xích 1:4

  b) tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ vật đến thấu kính

    bởi Nguyễn Minh Hải 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)

  A B O I B' A' F F

  b)OA'B' đồng dạng OAB có :\(\dfrac{A'B'}{AB}=\dfrac{OA'}{OA}\) (1)

  F'A'B' đồng dạng F'OI có :\(\dfrac{A'B'}{OI}=\dfrac{F'A'}{F'O}=\dfrac{OA'-OF'}{OF'}=\dfrac{16-12}{12}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow A'B'=\dfrac{1}{3}.OI=\dfrac{1}{3}.8=\dfrac{8}{3}\left(cm\right)\)(Vì OI=AB)

  Thế \(A'B'=\dfrac{8}{3}\) vào (1) ta được:OA=\(\dfrac{AB.OA'}{A'B'}=\dfrac{8.16}{\dfrac{8}{3}}=48\left(cm\right)\)

  Vậy \(A'B'=\dfrac{8}{3}cm;OA=48cm\)

    bởi Trương Yến Vy 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có ích thước như thế nào?

  Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có gì bất lợi?

  Sách Vật Lý 9 tr99 C4 đó mấy bạn !!!

    bởi Nguyễn Thị Lưu 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có , cho rằng chất này đã được chọn trước và chiều dài của dây không đổi, muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải tăng S, tức là dùng dây có thiết diện lớn, trọng lượng lớn, đắt tiền, dễ gãy, hệ thống cột điện phải lớn. Tốn phí của việc tăng thiết diện S của dây dẫn còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao tụt đi

    bởi Nhiên An 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước khi ta tăng dần góc tới thì góc khúc xạ ???

  A . Tăng nhanh hơn góc tới

  B . Tăng chậm hơn góc tới

  C . Ban đầu tăng nhanh hơn sau đó giảm

  D . Ban đầu tăng chậm hơn sau đó tăng như nhau

  Câu 2 Một tia sáng đi từ không khí vào một chất trong suốt . Khi góc tới i = 45 độ thì góc khúc xạ r = 30 độ . khi tia sáng truyền ngược lại với góc tới i = 30 độ thì ?????

  A . Góc khúc xạ r = 45 độ

  B , Góc khúc xạ r > 45 độ

  C . Góc khúc xạ r < 45 độ

  D . Góc khúc xạ r = 30 độ

  Câu 3 Chùm tia ló của thấu tính hội tụ có đặc điểm là :

  A . Chùm tia ló song song

  B . Lệch về phía trục chính so với tia tới

  C . Lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới

  D . Phản xạ ngay tại thấu khính

    bởi Ngoc Nga 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.B

  2.A

  3.B

    bởi Trần Thu Hương 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Nêu 3 tia đặc biệt của thấu kính hội tụ, vẽ hình minh họa

  Nêu 3 tia đặc biệt của thấu kính phân kì, vẽ hình minh họa

  Câu 2: Dùng máy ảnh để chụp vật AB cao 120 cm, đặt cách máy 1.2m . Sau khi tráng phim thì thấy ảnh A'B' cao 3cm. Hỏi khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là bao nhiêu?

  ĐANG CẦN GẤP LẮM, MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI !!!

    bởi May May 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:

  * Thấu kính hội tụ:

  + Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló đi qua tiêu điểm.

  + Tia tới đi qua quang tâm thì cho tia ló tiếp tục truyền thẳng, không đổi hướng.

  + Tia tới đi qua tiêu điểm trước khi đi qua thấu kính hội tụ thì cho tia ló song song với trục chính.

  * Đối với thấu kính phân kì

  + Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

  + Tia tới đi qua quang tâm thì cho tia ló tiếp tục truyền thẳng không đổi hướng.

  < tự vẽ hình>

  Gấp thì kệ bạn thôi :))

    bởi Nguyễn Lộc 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1