Xác định thời gian đi được của con lắc đơn từ vị trí cân bằng đến một vị trí khác?

bởi Thu Hang ngày 21/03/2017

Giúp em làm bài này với ạ, em cảm ơn nhèo nhèo.....

Một con lắc đơn gồm một hòn bị khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì bằng 3 s thì hòn bị chuyển động trên cung tròn 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 5 cm kể từ vị trí cân bằng là

A. 15/12s

B. 18/12s

C. 21/12s

D. 2s

Câu trả lời (18)

 • Công thức trong bài này có trong SGK bạn nhé

  Khi con lắc ở vị trí có li độ góc a thì lực căng dây của con lắc là \(T = mg\left( {3\cos \alpha - 2\cos {\alpha _0}} \right)\)

  bởi My Le ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Bài này muốn nhanh và dễ hiểu thì vẽ hình tròn ra em nhé. Chị làm như phía dưới, em tham khảo thử.

  Phương pháp đường tròn  

  Góc quét ứng với thời gian vật di được 5 cm là \(\varphi = \pi + \frac{\pi }{3} = \frac{{4\pi }}{3}\,rad\)

  Thời gian tương ứng \(\Delta t = \frac{\varphi }{\omega } = \frac{{4\pi }}{3}:\frac{{2\pi }}{3} = 2s\)

  bởi con cai ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • E chào chị ạ. chị ơi ch em hỏi bài này có phải sử dụng phương pháp đường tròn  k chị ?

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, dao động điều hòa với biên độ góc 20. Biên độ dài của con lắc là

  A. 3,5 cm

  B. 4,2 cm

  C. 1,7 cm

  D. 2 cm 

  bởi thuy linh ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Hi em, bài này mình áp dụng 1 công thức của con lắc đơn là ok rồi em nhé.

  Biên độ của con lắc \({s_0} = l{\alpha _0} = l.\frac{{{2^0}\pi }}{{{{180}^0}}} \approx 3,5cm\)

  bởi Hoa Hong ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Anh chị tìm giúp em cách tính Thời gian cho bài này vs ạ, em cảm ơn nhiều

  Cho con lắc đơn có chiều dài l = 1m  đao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \($g = {\pi ^2}\left( {{\raise0.7ex\hbox{$m$} \!\mathord{\left/ {\vphantom {m {{s^2}}}}\right.\kern-\nulldelimiterspace} \!\lower0.7ex\hbox{${{s^2}}$}}} \right)\) . Thời gian để con lắc thực hiện một dao động là

  A. 1s.

  B. 2s.

  C. 4s.

  D. 6,28s.

  bởi bala bala ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Tgian thực hiện một dao động chinh là chu kì T ấy bạn. bạn thay số vào công thức này nè: 

  \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} = 2s\)

  bởi trang lan ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Hai con lắc đơn cùng khối lượng, dao động điều hòa tại cùng một nơi với cùng biên độ góc và chu kỳ lần luợt là T1 = 3T2. Tìm tỉ số cơ năng toàn phần của hai con lắc này?

  bài này làm tn đây mod ơi, các bạn ơi. :((((((

  bởi hồng trang ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Chào em, bài này em có thể giải như bên dưới nè.

  Ta có: \(\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{\frac{1}{2}m_{1}gl_{1}\alpha _{01}^{2}}{\frac{1}{2}m_{2}gl_{2}\alpha _{02}^{2}}=\frac{l_{1}}{l_{2}}\)
  Mà: \(\frac{T_{1}}{T_{2}}=\sqrt{\frac{l_{1}}{l_{2}}}=3\Rightarrow \frac{l_{1}}{l_{2}}=9\Rightarrow \frac{E_{1}}{E_{2}}=9\)

  bởi Bi do ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Giúp em làm bài này vs ạ........................................................................................

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 90 dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm t0 , vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là 4,50 và 2,5n cm. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở thời điểm bằng

  A. 37 cm/s.

  B. 31 cm/s.

  C. 25 cm/s.

  D. 43 cm/s.

  bởi Bi do ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Chào bạn, bài này bạn có thể tham khảo bài giải của mình nè. ^^

  \(\begin{array}{l} T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{7}\\ \Rightarrow l = \frac{{{T^2}.g}}{{4.{\pi ^2}}} = 0,2m\\ \Rightarrow {\alpha _0} = \frac{{{s_0}}}{l} = 0,1rad\\ \frac{T}{P} = 3 - 2.\cos {\alpha _0} = 1,01 \end{array}\)

  Chúc bạn học giỏi nhé.

  bởi thanh hằng ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Bài này có công thức rồi, bạn thay số vào nhé, thay từng giá trị của chiều dài vào thôi rồi rút ra kết quả.

  \(f \sim \frac{1}{{\sqrt \ell }} \Rightarrow {f_2} < {f_3} < {f_1}\)

  bởi Tra xanh ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Hi bạn, bài này mình chọn D nhé

  \(s = al \Rightarrow l = \frac{s}{a} = \frac{{2,5.\pi .180}}{{4,5\pi }} = 100cm\)

  \(v = \sqrt {gl\left( {\alpha _0^2 - {\alpha ^2}} \right)}\)  ⇒ v = 43 cm/s

  bởi My Hien ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Vậy thì còn bài này làm ntn đây bạn ơi, giúp mình với nhé, cảm ơn bạn nhiều

  Ba con lắc đơn có chiều dài lần lượt là ℓ1 = 75cm, ℓ2 = 100cm và ℓ3 = 83cm dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất. Gọi f1, f2 và f3 lần lượt là tần số dao động của chúng. Chọn sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần về độ lớn

  A. f2, f3, f1

  B. f1, f3, f2

  C. f1, f2, f3

  D. f3, f2, f1

  bởi Mai Vàng ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Mình có 1 bài tìm tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực, không biết bạn có thể xem qua giúp mình bài này được không?

  Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với phương trình li độ

  S = 2cos (7t) cm, t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực bằng

  A. 1,08

  B. 1,05

  C. 1,01

  D. 0,95

  bởi Sasu ka ngày 24/03/2017
  Like (0)
 • Chọn đáp án nào đây mọi người ơi, giúp mình với nhé :(((((((((

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m. Khi con lắc ở vị trí có li độ góc a thì lực căng dây của con lắc là

  A. \(T = 2mg\left( {\cos \alpha + \cos {\alpha _0}} \right)\)

  B. \(T = 2mg\left( {\cos \alpha - \cos {\alpha _0}} \right)\)

  C. \(T = mg\left( {3\cos \alpha + 2\cos {\alpha _0}} \right)\)

  D. \(T = mg\left( {3\cos \alpha - 2\cos {\alpha _0}} \right)\)

  bởi Ha Ku ngày 25/03/2017
  Like (0)
 • Mình có 1 bài tập tìm mối liên hệ giữa  chiều dài của  hai con lắc đơn dao động điều hòa như sau

  Tại một nơi, hai con lắc đơn có chiều dài \({\ell _1}\) và \({\ell _2}\) dao động điều hòa với chu kì lần lượt là T1 và T2. Nếu \({T_1} = 0,5{T_2}\)

  A. \({\ell _1} = 4{\ell _2}\)

  B. \({\ell _1} = 0,25{\ell _2}\)

  C. \({\ell _1} = 0,5{\ell _2}\)

  D. \({\ell _1} = 2{\ell _2}\)

  Bạn nào giúp mình vs nhé, tks nhiều nhiều...

  bởi Truc Ly ngày 25/03/2017
  Like (0)
 • Bạn ơi, từ công thức tính chu kỳ của con lắc đơn ta có \(T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}}\) .

  Khi \({T_1} = 0,5{T_2}\) thì \({\ell _1} = 0,25{\ell _2}\) ⇒ Câu B bn nhé. 

  bởi Suong dem ngày 25/03/2017
  Like (0)
 • <3 <3 <3 Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.

  bởi Mai Đào ngày 25/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan