YOMEDIA
NONE

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P \(\in (O))\) và cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P \(\in (O)\)) và cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.

a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Tứ giác PMNO có \(\widehat{P}\)= 900  và  \(\widehat{N}\)= 900 (Tính chất tiếp tuyến)

  \(\Rightarrow \) \(\widehat{P}\) + \(\widehat{N}\)= 1800  \(\Rightarrow \) Tứ giác PMNO nội tiếp 

  b) Tính độ dài đoạn MN:

  Áp dụng định lí Py-Ta –go vào tam giác vuông MON ta có

   MN = \(\sqrt{M{{O}^{2}}-O{{N}^{2}}}\)= \(\sqrt{{{10}^{2}}-{{6}^{2}}}\)= 8 cm

    bởi Lê Vinh 17/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON