YOMEDIA
NONE

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P \(\in \) (O)) và cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.

a) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc \(\widehat{MON} \) với góc \(\widehat{MHN} \)

b) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Vì: H là trung điểm của AB, nên: OH \(\bot \) AB

  \(\Rightarrow \)\(widehat{OHM}\)= \(\widehat{ONM}\)= 900

  \(\widehat{OHM}\) và \(\widehat{ONM}\) cùng nhìn đoạn OM một góc 900

  \(\Rightarrow \) Tứ giác MNHO nội tiếp

  \(\Rightarrow \) \(\widehat{MHN}\) = \(\widehat{MON}\) ( vì cùng chắn cung MN)

  b) Gọi diện tích cần tính là SVP

              SVP = \({{S}_{qOAB}}-{{S}_{\Delta OAB}}\)                                                                                     

  + Ta có: OA = OB = AB = 6cm   => \(\Delta AOB\) đều => \({{S}_{\Delta AOB}}\) = 9\(\sqrt{3}\)\(\approx \)15,59                                   

  + \({{S}_{qAOB}}\) = \(\frac{\pi {{R}^{2}}n}{360}=\frac{\pi {{.6}^{2}}60}{360}

  =6\pi \approx 18,84(c{{m}^{2}})\)                                              

              =>SVP = \({{S}_{q}}-{{S}_{\Delta }}\)= \(6\pi - 9\sqrt{3} = 3(2\pi  - 3\sqrt{3}\)) \(\approx \) 18,84 - 15,59 \(\approx \) 3,25 (cm2)     

   

    bởi Hoàng My 17/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON