YOMEDIA
NONE

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY: \(y = 2{x^2} + 3x - {7 \over 8}\)

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) dưới đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY: \(y = 2{x^2} + 3x - {7 \over 8}\) 

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}
  a = 2,b = 3,c = - \frac{7}{8}\\
  \Delta = {b^2} - 4ac = {3^2} - 4.2.\left( { - \frac{7}{8}} \right) = 16\\
  - \frac{b}{{2a}} = - \frac{3}{{2.2}} = - \frac{3}{4}\\
  - \frac{\Delta }{{4a}} = - \frac{{16}}{{4.2}} = - 2\\
  \Rightarrow I\left( { - \frac{3}{4}; - 2} \right)
  \end{array}\)

  Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  \(\overrightarrow {OI} \) là

  \(\left\{ \matrix{x = X - {3 \over 4} \hfill \cr y = Y - 2 \hfill \cr}  \right.\)

  Phương trình đường cong đã cho đối với hệ tọa độ IXY là

  \(\begin{array}{l}
  Y - 2 = 2{\left( {X - \frac{3}{4}} \right)^2} + 3\left( {X - \frac{3}{4}} \right) - \frac{7}{8}\\
  \Leftrightarrow Y - 2 = 2\left( {{X^2} - \frac{3}{2}X + \frac{9}{{16}}} \right) + 3X - \frac{9}{4} - \frac{7}{8}\\
  \Leftrightarrow Y - 2 = 2{X^2} - 2\\
  \Leftrightarrow Y = 2{X^2}
  \end{array}\)

    bởi Lê Vinh 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON