YOMEDIA
ZUNIA12

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2; -1; -6) và hai đường thẳng \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2; -1; -6) và hai đường thẳng \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường thẳng đi qua điểm M và cắt cả hai đường thẳng \(d_1, d_2\) tại hai điểm A, B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. \(\sqrt{38}\)

B. \(2\sqrt{10}\)

C. 8.

D. 12.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Vì A thuộc \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) nên  A (1 + 2t; 1 – t; -1 + t).

  Vì B thuộc \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\) nên B (-2 + 3t’; -1 + t’; 2 + 2t’).

  Suy ra (\(\overrightarrow{MA}=(2t−1;2−t;5+t),\overrightarrow{MB}=(−4+3t′;t′;8+2t′)\).

  Ta có A, B, M thẳng hàng khi và chỉ khi \(\overrightarrow{MA}=k \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \) \(\left\{ \begin{array}{l} 2t−1=k(3t'−4)\\ 2−t=kt'\\ t+5=k(2t'+8) \end{array} \right.\)

  Suy ra \(t=1, t'=2,k=\dfrac{1}{2}\)

  Với t = 1, t’ = 2 ta được A (3; 0; 0), B (4; 1; 6), suy ra

  \(AB= \sqrt{(4-3)^2+1^2+6^2}=\sqrt{38}\).

  Chọn đáp án A.

   

    bởi Goc pho 07/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dap an A

    bởi PhamLePhong Phong 30/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF