Tìm tập xác định của hàm số f(x)=(4x-3)^(1/2)

bởi Mai Đào ngày 15/02/2017

Bài này tập xác định của nó là gì, bạn nào tìm giúp mình với, mình cảm ơn trước.

Tìm tập xác định D của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {4x - 3} \right)^{\frac{1}{2}}}.\)

A. \(D=\mathbb{R}\)

B. \(D = \mathbb{R} \backslash \left( {\frac{3}{4}} \right)\)

C. \(D = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

D. \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

Câu trả lời (5)

 • Bạn ôn lại bài hàm số lũy thừa nhé, câu này khá đơn giản.

  Do \(\frac{1}{2}\) không phải là số nguyên nên:

  Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi  \(4x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}\)

  Vậy tập xác định của hàm số:  \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  bởi My Le ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Sẵn các bạn giải bài này giúp mình luôn nhé.

  Tìm tập xác định của hàm số \(y=(x^2-3x)^{-6}\).​

  A. \(D=(3;+\infty )\)

  B.  \(D=\mathbb{R}\) 

  C. \(D=\mathbb{R}\setminus \left \{ 0;3 \right \}\) 

  D. \(D=( 0;3 )\)

  bởi thanh hằng ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Số mũ -6 là số nguyên âm nên:

  Hàm số \(y = {\left( {{x^2} - 3{\rm{x}}} \right)^{ - 6}}\) có điều kiện xác định là: \({x^2} - 3{\rm{x}} \ne {\rm{0}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{x}} \ne {\rm{0}}\\ {\rm{x}} \ne {\rm{3}} \end{array} \right.\)

  Vậy tập xác định của hàm số là \(D=\mathbb{R}\setminus \left \{ 0;3 \right \}\).

  Mấy bài này dễ lắm, các bạn xem lại lý thuyết là biết làm ngay à.

  bởi minh thuận ngày 18/02/2017
  Like (0)
 • D

   

  bởi Nguyễn Thư ngày 21/05/2017
  Like (0)
 • d

   

  bởi Nguyễn Thành Trung ngày 02/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Mệnh đề nào sau đây sai ?                                                                                                                                            A.căn bậc 3 của -27= -3                                                                                                                                            B.(-8) mũ(1/3)=-2                                                                                                                                                    C.6 mũ (1/2).24 mũ (3/2)=288                                                                                                                                   D.(1/27) mũ (-1/3)=3

 • Câu nào đúng vậy mọi người, giúp mình với!

  Cho \(\alpha ,\beta\) là các số thực. Đồ thị hàm số \(y = {x^\alpha },y = {x^\beta }\) trên khoảng \((0;+\infty )\) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   

  A. \(0<\beta <1<\alpha\) 

  B. \(0<\alpha <1< \beta\) 

  C. \(\alpha <0<1<\beta\) 

  D. \(\beta <0<1< \alpha\)