RANDOM
VIDEO

Bài tập 7 trang 143 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 143 sách GK Hóa lớp 9

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOCH2CH3

a) Viết phương trình hóa học xảy ra và gọi tên của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

\(n_{CH_{3}COOH} = \frac{60}{60} = 1 \ mol; \ n_{C_{2}H_{5}OH}= \frac{100 }{46} = 2,17 \ mol\)

a) Phương trình phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Phản ứng này gọi là phản ứng este hóa.

b) Theo phương trình phản ứng trên và số liệu của đề bài cho, số mol rượu dư, do đó tính hiệu suất phản ứng theo CH3COOH.

Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo ra 1 mol CH3COOC2H5 (88g) nhưng thực tế chỉ thu được 55g.

Vậy hiệu suất của phản ứng là:

\(H \% = \frac{55}{88} \times 100 \% = 62,5\ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 143 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • cuc trang

  cho 16,6gam hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hoàn toàn với muối Na2CO3 sau phản ứng thu được 4,4g CO2. a) tính khối lượng rượu etylic và khối lượng axit axetic có trong 16,6 gam hỗn hợp X

  b) nếu đun nóng 16,6 gam hổn hợp X trên với H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 5,72 gam este. Tính hiệu xuất của phản ứng tạo este?

  cho biết : C=12, O=16, H=1,Na=23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Xuan Xuan

  Cho 120g dung dịch CH3COOH 15% vào 100g dung dịch NaOH 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  CH3COONa có tác dụng được với nước không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  CH3COONa có tác dụng được với nước không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  1.Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ .biết tỉ khối của chất hơi so với oxi là 1,4375

  2. Cho dung dịch axit axetit tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 0,5M

  a. Viết PTHH

  b. Tính mCH3COOH đã tham gia phản ứng

  c. Tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1