YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.1 trang 54 SBT Hóa học 9

Bài tập 45.1 trang 54 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) ? + ? → CH3COONa + H2

b) ? + ? → CH3COONa + H2O + CO2

c) CH3COOH + ? → (CH3COO)2Ca + ? + ↑

d) ? + Mg → (CH3COO)2Mg + ↑

e) ? + CuSO4 → (CH3COO)2Cu + ↓

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.1

a) 2CH3COOH + 2Na → CH3COONa + H2

b) 2CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2

c) CH3COOH + ? → (CH3COO)2Ca + ? + CO2

d) 2CH3COOH+ Mg → (CH3COO)2Mg + H2

e) (CH3COO)2Ba + CuSO4 → (CH3COO)2Cu + BaSO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.1 trang 54 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON