YOMEDIA
UREKA

Bài tập 45.7 trang 55 SBT Hóa học 9

Bài tập 45.7 trang 55 SBT Hóa học 9

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc. Hãy tính số gam etyl axetat tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 60%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.7

Phương trình hoá học của phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH:

CH3COO+ C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

Số mol CH3COOH = 30 : 60 = 0,5 mol

Số mol C2H5OH = 92 : 46 = 2 mol

Vậy theo phương trình hoá học, số mol C2H5OH dư.

Giả sử hiệu suất đạt 100% ⇒ etyl axetat = naxit axetic = 0,5 mol.

Vì hiệu suất đạt 60% nên số mol etyl axetat thu được là: 0,5 x 60/100 = 0,3 mol

Khối lượng etyl axetat thu được là 0,3.88 = 26,4 (gam)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.7 trang 55 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON