YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.6 trang 55 SBT Hóa học 9

Bài tập 45.6 trang 55 SBT Hóa học 9

Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức CmH2m+1COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150 ml.

a) Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và A trong hỗn hợp là 2 : 1

b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

c) Viết công thức cấu tạo của A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.6

Gọi số mol của CH3COOH trong hỗn hợp là 2x.

Vậy số mol của CmH2m + 1COOH trong hỗn hợp là x.

Ta có : 2x.60 + x(14m + 46) = 9,7 (1)

Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH :

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CmH2m + 1COOH + NaOH → CmH2m + 1COONa + H2O

Vậy x = 0,05 → số mol CH3COOH là 2x = 2. 0,05 = 0,1.

Thay x = 0,05 vào phương trình (1), ta có :

2.0,05.60 + 0,05(14m + 46) = 9,7.

→ 0,7m + 6 + 2,3 = 9,7.

→ m = 2.

Công thức của axit phải tìm là C2H5COOH.

b) Khối lượng của axit axetic là 60.0,1 = 6 (gam).

Phần trăm khối lượng của CH3COOH là: 6/9,7 x 100% ≈ 61,86%

Phần trăm khối lượng của C2H5COOH là: 100% - 61,86% = 38,14%

c) Công thức cấu tạo của A:

CH3 - CH2 - C(OH) = O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.6 trang 55 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF