YOMEDIA
UREKA

Bài tập 45.8 trang 55 SBT Hóa học 9

Bài tập 45.8 trang 55 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát CnH2n+1COOH với n ≥0. Cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết V ml. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,8 gam hỗn hợp muối khan.

- Xác định công thức phân tử của hai axit. Biết số mol của chúng trong hỗn hợp bằng nhau.

- Tính V và thành phần % khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.8

Phương trình hoá học :

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

Gọi số mol của hai axit trong hỗn hợp là x.

Ta có xMaxit = 13,4; xM muối = 17,8

Vì M muối = M axit + 22 ⇒ x.(M axit +22) = 17,8

13,4 + 22x = 17,8 ⇒ x = 0,2 ⇒ số mol của mỗi axit trong hỗn hợp là 0,1

Ta có công thức của 2 axit là CaH2a+1COOH (0,1 mol)

CbH2b+1COOH (0,1 mol)

Vậy: (14a + 46)0,1 + (14b + 46)0,1 = 13,4

⇒ 14a + 14b = 42 ⇒ a + b = 3

a = 1; b = 2 → CH3COOH và C2H5COOH

mCH3COOH = 0,1.60 = 6g

mC2H5COOH = 0,1.74 = 7,4g

%mCH3COOH = 6/13,4 x 100% ≈ 44,8%

%mC2H5COOH = 100% - 44,8% = 55,2%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.8 trang 55 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF