YOMEDIA

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 112 sách GK Hóa lớp 12

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Theo đề bài A là chất hữu cơ nên trong phân tử A có chứa nguyên tố cacbon. Khi đốt cháy A thu được H2O, nên trong phân tử A phải có nguyên tố hidro. A chứa 2 nguyên tố nên công thức tử của A là CxHy.

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3\;mol\\
{n_A} = \frac{3}{{30}} = 0,1\;mol
\end{array}\)

Phương trình phản ứng đốt cháy A:

\({C_x}{H_y} + \left( {\frac{{x + y}}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

1mol CxHy phản ứng tạo ra x mol CO2 và \(\frac{y}{2}\) mol H2O.

Theo đề bài 0,1mol CxHy phản ứng tạo ra 0,3mol H2O.

\(\Rightarrow \frac{0,1y}{2} = 0,3 \Rightarrow y=6\)

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2.

Vậy công thức của A là C2H6

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Bi do

    Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam 1 hợp chất A bằng khí O2 sau phản ứng thu được 4,48 lít CO2 (ĐKTC) và 5,4 gam H2O. Xác định các nguyên tố có trong A? Tìm công thức đơn giản nhất của A

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • hai trieu

    Chất A có tỉ khối so với CO2<2. Nếu đốt cháy 17,2g A cần dùng hết 20,16l O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có co2 và H20 với tỉ số Vco2:Vh2o=4:3 ( đo cùng nhiệt độ và áp suất). Tìm CTPT của A ( C4H6O)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>