YOMEDIA

Tìm CTHH của muối đó

Cho 4,2 g muối cacbonat kiềm thổ vào HCl dư thu được một chất khí. Cho toàn bộ lượng khí này 100 ml đ Ba(OH)2 0,46M thì thu được 8,274 g kết tủa . Tìm CTHH của muối đó

Thách lần 4

  bởi Dell dell 09/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của muối cacbonat là ACO3

  ACO3 + 2HCL ->ACL2+H2O+CO2 (1)

  nBa(OH)2=\(\dfrac{100}{1000}=0,1\), nBaCO3=0,042(mol)

  TH1: nCO2=< nBa(OH)2 ==> xảy ra pư

  CO2+ Ba(OH)2 -> BaCO3+H2O (2)

  0,042 0,042 (mol)

  từ (1), (2)==> nCO2= nACO3=0,042

  MACO3= \(\dfrac{4,2}{0,042}=100\)==> A=40==> A là Ca

  TH2: nCO2> nBa(oh)2==> xảy ra pư

  CO2+Ba(OH)2-> BaCO3+H2O (3)

  0,1 0,1 0,1 (mol)

  CO2 + BaCO3+H2o-> Ba(HCO3)2 (4)

  0,058 0,058 (mol)

  từ (1),(3),(4) ==> nACO3= nCO2=0,058+0,1=0,158

  ==> MACO3= \(\dfrac{4,2}{0,158}=\dfrac{2100}{79}\)==> k tìm đc A (loại)

  vậy cthh của muối là CaCO3

    bởi Phạm Việt Thắng 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA