AMBIENT
UREKA

Tính giá trị V

1. Nung 20g CaCO3 rồi dẫn toàn bộ khí sinh ra vào 200g dd NaOH 5% . Tính khối lượng muối thu đcj

2. Cho khí V(l) khí CO2 (dktc) phản ứng với 80g ddNaOH 25% tạo thành hh 2 muối axit và trung hòa theo tỷ lệ mol là 2:3. Tính giá trị V

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  Ta có nCaCO3 = \(\dfrac{20}{100}\) = 0,2 ( mol )

  nNaOH = \(\dfrac{200\times5\%}{40}\) = 0,25 ( mol )

  CaCO3 \(\rightarrow\) CaO + CO2\(\uparrow\)

  0,2..........................0,2

  Đặt t = nNaOH : nCO2
  Nếu t = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
  Nếu t = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
  Nếu 1 < t < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  Ta có t = \(\dfrac{0,25}{0,2}\) = 1,25

  => tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3

  CO2 + NaOH \(\rightarrow\) NaHCO3

  x............x....................x

  CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

  y...............2y.............y................y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\x+2y=0,25\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => mNaHCO3 = 84 . 0,15 = 12,6 ( gam )

  => mNa2CO3 = 106 . 0,05 = 5,3 ( gam )

    bởi Nguyễn Shuu 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF