ON
YOMEDIA
VIDEO

Hoàn thành dãy chuyển hóa Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 -> CaCO3

Hoàn thành dãy chuyển hóa:

a. CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3

b. Ca(OH)2 -> Fe(OH)2 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe

c. Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 -> CaCO3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) CaCO3------> CaO+ CO2

  CaO+ H2O------>Ca(OH)2

  Ca(OH)2+ CO2------> CaCO3+ H2O

  b) Ca(OH)2+ FeSO4-----> Fe(OH)2↓+ CaSO4

  2Fe(OH)2+ 1/2O2+ H2O-----> 2Fe(OH)3

  2Fe(OH)3----to--> Fe2O3+ 3H2O

  Fe2O3+ 2Al-----to----> 2Fe+ Al2O3

  c) Ca(OH)2+ 2CO2----> Ca(HCO3)2

  Ca(HCO3)2----to-->CaCO3+ CO2+ H2O

    bởi Phạm Luna 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1