YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 87 sách GK Hóa lớp 9

Hãy viết phương trình hóa học của CO với:

a) Khí O2

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phương trình hóa học:

a) CO + O2 → CO2.

b) CO + 2CuO  2Cu + CO2.

Phản ứng a) là phản ứng hóa hợp (cũng là phản ứng oxi hóa – khử) phản ứng này tỏa nhiều nhiệt trong các lò luyện gang, thép.

Phản ứng b) là phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng này dùng để điều chế Cu.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON