YOMEDIA

Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 87 sách GK Hóa lớp 9

Hãy viết phương trình hóa học của CO với:

a) Khí O2

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phương trình hóa học:

a) CO + O2 → CO2.

b) CO + 2CuO  2Cu + CO2.

Phản ứng a) là phản ứng hóa hợp (cũng là phản ứng oxi hóa – khử) phản ứng này tỏa nhiều nhiệt trong các lò luyện gang, thép.

Phản ứng b) là phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng này dùng để điều chế Cu.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngọc Shu's
  Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6,1 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và một oxit của kim loại R đốt nóng, tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống có khối lượng 4,82 gam. Toàn bộ lượng chất rắn này phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1,008 lít khí H2 (đktc) và còn lại 1,28 gam chất rắn không tan. Tổng khối lượng mol của R và oxit của nó là
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoang Khang

  Cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M .Tính khối lượng kết tủa thu được?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thuỳ Trang

  A: co2

  B: CO

  C: H2O

  D: P2o5

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
 • Mai Anh

  Hòa tan 40 g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 700 ml dung dịch HCl 2M

  a, Tính khối lượng mỗi oxit

  b, Tính CM của dd muối thu được

  c, Cho 40g hỗn hợp các oxit ban đầu phản ứng với khí CO . Tính thể tích khí CO cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA