YOMEDIA

Xác định công thức phân tử của tinh thể?

Dung dịch X chỉ chứa CuSO4 có nồng độ 33.33%. Làm lạnh 96 g dung dịch X xuống nhiệt độ thấp tách ra 37.5 g tinh thể T, phần dung dịch bão hòa thu được có nồng độ 13,676% 

Hãy xác định công thức phân tử của tinh thể Tcool

  bởi Lan Anh 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • A. Công thức hoá học đúng của nước biển là NaCl.

  B. 2 gam nguyên tử hiđro có số nguyên tử ít hơn số nguyên tử trong 32 gam lưu huỳnh.

  C. Số phân tử có trong 32 gam khí oxi bằng số phân tử có trong 2 gam khí hiđro.

  D. 28 gam bột sắt có số mol là 0,25 mol.

  21/05/2020 |   2 Trả lời

 • A. Fe = 56

  B. Al = 27

  C. P = 31

  D. N = 14

  20/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. CuCl

  B. CuCl3

  C. CuCl2

  D. không tính được.

  20/05/2020 |   2 Trả lời

 • A. C, H, O

  B. C, O

  C. C, H, N có thể có O

  D. N, H

  21/05/2020 |   2 Trả lời

 • 20/05/2020 |   1 Trả lời

 • 21/05/2020 |   1 Trả lời

 • a) CaO 

  b) FeCl

  c) AlO3 

  d) CO3 

  e) FeCl2 

  g) N2O5 

  Công thức hoá học sai là

  A. a, b, c

  B. b, c, e

  C. a, e, g

  D. b, c, d

  21/05/2020 |   1 Trả lời

 • Anh chị giải giúp em bài này với ạ!

  20/05/2020 |   1 Trả lời

 • Viết chuỗi phản ứng

  NaOH--> Cu(OH)2 --> CuO

  14/05/2020 |   1 Trả lời

 • Lập công thức hóa học của các oxit có chứa các nguyên tố sau và tính khối lượng mol của chúng       

  A.Natri(1).   B.Kẽm(2)

  08/05/2020 |   1 Trả lời

 • Câu 1. Người ta thu khí Hiđro bằng cách đẩy khí là nhờ dựa vào tính chất:

              A. Khí hiđro nhẹ hơn không khí                         B. khí hiđro khó trộn lẫn với không khí

              C. khí hiđro rất ít tan trong nước            D. khí hiđro không độc

  Câu 2. Phản ứng hoá học nào cho sau đây là phản ứng thế:

  A. 2KMnO4"K2MnO4 + MnO2 + O2                     B. CO2  +  Ca(OH)2" CaCO3  +  H2O

  C. 2Al  +  3H­2SO4" Al2(SO4)3  +  3H2          D. Fe2O3  +  3CO " 2Fe  +  3CO2

  Câu 3. Phản ứng giữa hiđro và oxi có tiếng nổ mạnh nhất khi nào?

  A. Khi tỉ lệ số mol của H2 và O2 là 2:1                    B. Khi tỉ lệ số mol của O2 và H2 là 2:1 

  C. Khi tỉ lệ số mol của O2 và H2 là 1:1                    D. Khi tỉ lệ khối lượng của O2 và H2 là 2:1

  Câu 4. Khử 12g sắt (III) oxit bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao. Thể tích khí hiđro cần dùng (đo đktc):

              A. 5,04 lít                    B. 7,56 lít                    C. 10,08 lít                  D. 8,2 lít

  Câu 5. Số gam sắt cần tác dụng hết với axit clohiđric để cho 2,24 lít khí hiđro (đo đktc):

  A. 56g                         B. 28g                         C. 5,6g                                    D. 3,7g

  Câu 6. Thể tích khí hiđro thoát ra khi cho 9,8g kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 9,8g axit sunfric (đo đktc): 

  A. 22,4 lít                    B. 44,8 lít                    C. 4,48 lít                    D. 2,24 lít

  Câu 7.Cho 48g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Khối lượng đồng thu được là:

  A. 38,4g                        B. 32,4g                     C. 40,5g                                      D. 36,2g

  Câu 8.Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 11,2g Fe. Khối lượng Fe2O3 và thể tích khí H2(đktc) đã tham gia phản ứng là:

  A. 12g,  4,48 lít        B.13g,  2,24 lít               C.15g, 1,12lít             D.16g, 6,72 lít             

  Câu 9: Đốt hỗn hợp gồm 10 m1 khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?

             A. H2 dư       B. O2dư      C. 2 Khí vừa hết      D. Không xác định được

  Câu 10 .Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Thể tích khí H2(đktc) thu được là:

   A. 1,12lít              B. 2,24 lít               C. 3,36 lít              D. 4,48 lít

  Câu 11: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

  A. 2KClO3 - > 2KCl + O2                                           B. SO3 +H2O - > H2SO4

  C. Fe2O3 + 6HCl - >2FeCl3 +3 H2O                            D. Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O

  Câu 12.Khi dẫn luồng khí Hiđro đi qua ống nghiệm đựng bột Đồng (II) oxit nung nóng thì có hiện tượng gì xảy ra?

  A.Bột đồng (II) oxit từ màu đen chuyển thành đồng màu đỏ        C.Cả A và B

  B.Có hơi nước đọng ở thành ống nghiệm.     D.Không có hiện tượng gì xảy ra

  Câu 13.Hỗn hợp khí H2 và khí O2 là hỗn hợp nổ vì khi được đốt nóng thì:

  1. Chúng tham gia phản ứng                            
  2. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt
  3. Khí H2 chưa tinh khiết

   D.Hỗn hợp khí cháy rất nhanh, tỏa rất nhiều nhiệt. nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành dãn nở đột ngột, do đó làm chấn động không khí gây ra tiếng nổ

  Câu 14.Khi thu khí H2 bằng cách đẩy không khí người ta phải đặt

  A.Úp bình thu      B.Ngửa bình thu        C.Nghiêng bình thu             D.Ngang bình thu

  Câu 15.Khí H2 khử được oxit của những kim loại nào dưới đây.

  A.Fe, Cu, Mg        B.Al, Fe, Pb           C. Fe, Cu, Pb               D. Al, Cu, Pb       

  Câu 16. Có thể dùng các kim loại nào dưới đây để điều chế H2 trong công nghiệp

  A.Fe, Cu, Mg        B.Al, Fe, Mg           C. Fe, Ag, Pb               D. Ag, Cu, Pb

  Câu 17. Phản ứng nào dưới đây không phải phản ứng thế:

  A. 2H2O  +  Na  "  2NaOH + H2                               B. Mg + 2HCl " MgCl2 + H2#

  C. CO2 + Ca(OH)2 "  CaCO3 + H2O                             D. Zn + CuSO4" ZnSO4 + Cu

  Câu 18. Cho 48 gam CuO tác dụng với khí H2 khi nung nóng. Thể tích khí H2 ( đktc) tham gia phản ứng trên là:

  A. 11,2 lít                       B. 13,44 lít                     C. 13,88 lít                         D. 14,22 lít

  Câu 19. Cho 6,5 gam Zn tác dụng với dung dịch chứa 12 g HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được:

  A. 1,12 lít                         B. 2,24 lít                        C. 3,36 lít               D. 4,48 lít

  Câu 20.Đốt cháy 16,8 lít khí H2 trong 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng hơi nước thu được:

  A. 18 gam                        B. 27 gam                       C. 4,5 gam                     D. 9 gam

  Câu 21:Khử 3,6 gam Fe2O3 trong khí H2 nung nóng thu được 2,52 gam Fe kim loại. Hiệu suất của phản ứng là:

          A. 80%                           B. 90%                     C . 85%                            D. 75%

  Câu 22. Khí H2 được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì H2 là khí:

  A. Không màu                                                        B. Nhẹ nhất trong các các loại khí.

  C. Có tác dụng với O2 trong không khí                  D. Ít tan trong nước.

  Câu 23. Cho Mg, Zn, Al lần lượt tác dụng với dd HCl để điều chế H2. Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại trên tác dụng với dd HCl thì kim loại nào cho nhiều khí H2 nhất:

  A. Mg                      B. Zn                                 C. Al và Zn                           D. Al

  Câu 24. Cho khí H2 tác dụng hoàn toàn với m Fe2O3. Tiếp tục cho lượng Fe thu được phản ứng với dung dịch axit HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc)

  A. 16g               B. 8g                            C. 5,6g                       D. 11,2g

  Câu 25. Đốt cháy 16,8 lít khí O2 trong H2. Khối lượng hơi nước thu được:

  A. 18 gam                B. 27 gam                             C. 4,5 gam                          D. 9 gam

  Câu 26. Cho 5,4 gam Al tác dụng với dd H2SO4 thì thể tích H2 thu được:

  A. 22,4 lít                     B. 56 lít                                C. 11,2 lít                         D. 6,72 lít

  Câu 27. Đốt khí H2 trong không khí sẽ có hiện tượng;

  A. Khói trắng        B. Ngọn lửa màu đỏC. Ngọn lửa màu xanh nhạt     D. Khói đen

  Câu 28. Phản ứng nào sau đây dùng điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm:

  A. Zn  +  H2SO4"  ZnSO4  +  H2                             B. 2H2O  "  2H2   +    O2

  C. Ca  +   2H2O   "   Ca(OH)2  + H2                          D. C  +   H2O  "  CO + H2

  Câu 29. Để khử hết 12 gam hỗn hợp 2 oxit gồm CuO và MgO người ta dùng  2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là

  A. 4 g và 8 g                 B.  8 g và 4 g        C.  6 g và 6 g       D.  5 g và 7 g

  Câu 30.Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hỗn hợp ban đầu là

  A. 46,7%  và 53,3%    B. 53,3%  và 46,7%   C. 57,6 %  và 42,4%   D. 42,4%  và 57,6%

  26/04/2020 |   1 Trả lời

 • Cho 2,8g sắt tác dụng hoàn toàn với dd HCL viết PTHH 

  a)tính m axit HCL  phản ứng 

  b)tính V Hiđro thoát ra khỏi ở đktc 

  c) dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua đồng (II) oxit nung nóng ở nhiệt độ cao 

  d1) tính m đồng (II) oxit phản ứng 

  d2) tính m kim loại thu được 

   

  25/04/2020 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức phân tử A

  18/04/2020 |   1 Trả lời

 • Viết công thức hóa học của các hợp chất sau:A) nhôm oxit biết trong phân tử có 2Al và 3O B)Natri cacbonat biết trong phân tử có 2Na,1Cu,1S và 4OD) khí sunphat biết trong phân tủ có 2H,1S ( biết Al=27, O=16, Na=23, Cu=64, S=32, H=1

  12/04/2020 |   0 Trả lời

 • 09/04/2020 |   0 Trả lời

 • Lập công thức hoá học của chất tạo bởi: P (III) và H; P(V) và O; Na (I) và (SO4((II)

  04/04/2020 |   2 Trả lời

 • Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi:P(III) và H;P(V) và O;Na (I) và (So4)(II)

  04/04/2020 |   2 Trả lời

 • Viết công thức, gọi tên, phân loại các hợp chất tạo thành từ :sắt với oxi, clo, (-OH)

  03/04/2020 |   1 Trả lời

 • a. H2SO4 b. BaCl2 c. Na2CO3 d. Cu(OH)2.

  02/04/2020 |   1 Trả lời

 • 31/03/2020 |   5 Trả lời

 

YOMEDIA