YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 94 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 94 sách GK Hóa lớp 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Phản ứng hóa hợp: Hai hay nhiều chất tham gia, tạo thành 1 chất

VD: CaO + CO2  CaCO3

- Phản ứng phân hủy: một chất tham gia, tạo hai hay nhiều sản phẩm

VD: 2KClO3  2KCl + 3O2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 94 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON