YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27.1 trang 37 SBT Hóa học 8

Bài tập 27.1 trang 37 SBT Hóa học 8

Cho các phản ứng sau:

(1) 2NaNO3  t⟶ 2NaNO+ O2

(2) 2H2O điệnphân ⟶ 2H+ O2

(3) CaO + CO→ CaCO3

(4) ZnS + 3Ot⟶ 2ZnO + 2SO2

(5) K2O + H2O → 2KOH

(6) 2HNOt⟶ 2NO+ H2O + 12O2

Số phản ứng thuộc loại phản ứng phân hủy là

A. 2              

B. 3                

C. 4              

D. 5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.1

Chọn B.

Các phản ứng phân hủy là: (1), (2), (6).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.1 trang 37 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON