YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27.3 trang 38 SBT Hóa học 8

Bài tập 27.3 trang 38 SBT Hóa học 8

Điều chế oxi trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nước ( có axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hidro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau:

2H2O điện phân → 2H2 + O2

Điền những số liệu thích hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

H2O đã dùng H2 tạo thành Otạo thành
a) 2mol ……mol ……mol
b) ……mol ……..g 16g
c)…….mol 10g ……g
d) 45g ……….g ……g
e) ……g 8,96lit(đktc) …….lit(đktc)
f) 66,6g ………g ………lit(đktc)

 

(Giả sử phản ứng điện phân nước xảy ra hoàn toàn).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.3

 

H2O đã dùng H2 tạo thành Otạo thành
a) 2 mol 2 mol 1 mol
b) 1 mol 2 g 16 g
c) 5 mol 10 g 80 g
d) 45 g5  g 40 g
e) 7,2 g 8,96 lít(đktc) 4,48 lit(đktc)
f) 66,6g 7,4 g 41,44 lit(đktc)

 

Cách tính:

a) Theo tỉ lệ phương trình: nH2O = 2 mol ⇒ nH2 = 2 mol; nO2 = 1.2/2 = 1 mol

b) nO2 = 16/32 = 0,5 mol ⇒ nH2O = nH2 = 2.nO2 = 2. 0,5 = 1 mol; mH2 = 1.2 = 2g

c) nH2 = 10/2 = 5 mol ⇒nH2O = nH2 = 5mol ; nO2 = 5.1/2 = 2,5 mol ⇒ mO2 = 32. 2,5 = 80g

d) nH2O = 45/18 = 2,5 mol ⇒ nH2 = 2,5 mol ⇒ mH2 = 2,5. 2 = 5g

nO2 = 2,5.1/2 = 1,25 mol ⇒mO2 = 32. 1,25 = 40g

e) nH= 8,96/22,4 = 0,4 mol ⇒ nH2O = 0,4 mol ⇒ mH2O = 0,4 .18 = 7,2 g

nO2 = 0,4.1/2 = 0,2 mol ⇒ VO= 0,2 . 22,4 = 4,48 l

f) nH2O = 66,6/18 = 3,7 mol ⇒ nH2 = 3,7 mol ⇒ mH2 = 3,7 .2 = 7,4 g

nO2 = 3,7.1/2 = 1,85 mol ⇒ VO2 = 41,44 lit

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 38 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON