YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 94 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 94 sách GK Hóa lớp 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a) Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ?

b) Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Phương trình hóa học của phản ứng:

3Fe + 2O2 → Fe3O4.

\(n_{Fe_{3}O_{4}} = \frac{2,32 }{232}= 0,01 \ mol\)

nFe = 0,01.3 = 0,03 mol.

nO2= 0,01.2 = 0,02 mol.

mFe = 0,03.56 = 1,68g.

mO2 = 0,02.32 = 0,64g.

Câu b:

Phương trình phản ứng nhiệt phân KMnO4:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

nKMnO4 = 0,02.2 = 0,04 mol.

mKMnO4 = 0,04.158 = 6,32g.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 94 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON