YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 94 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 94 sách GK Hóa lớp 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

- Trong phòng thí nghiệm:

+ Nguyên liệu: KMnO4, KClO3

+ Sản lượng: đủ để làm thí nghiệm

+ Giá thành: cao

- Trong công nghiệp: 

+ Nguyên liệu: không khí, nước

+ Sản lượng: sản lượng lớn

+ Giá thành: thấp

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 94 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON