YOMEDIA

Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng?

bởi Byun Baek Yeon 29/09/2019

Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO3 . Sau một thời gian nung ta thu
được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít khí O2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng

b.để thu được thể tích khí oxi như câu a. ở trên thì cần nung bao nhiêu g KMnO4 (biết hiệu suất phản ứng là 90%)

2.Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị II và III bằng dung dịch H2SO4, loãng vừa đủ thì thu được dd có hai muối tan và 8,96 lit khí H2

a. viêt các pthh

b.tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn đd sau Phản ứng

c. Xác định tên và khối lượng kim loại trong hỗn hợp,biết số mol kim loại hóa trị III bằng 2 lần số mol kim loại hóa trị II và nguyên tử khối của kim loại hóa trị II bằng 8/9 nguyên tử khối của kim loại hóa trị III

ADSENSE

Câu trả lời (0)

 • bởi
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Byun Baek Yeon

  Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO3 . Sau một thời gian nung ta thu
  được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít khí O2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng

  b.để thu được thể tích khí oxi như câu a. ở trên thì cần nung bao nhiêu g KMnO4 (biết hiệu suất phản ứng là 90%)

  2.Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị II và III bằng dung dịch H2SO4, loãng vừa đủ thì thu được dd có hai muối tan và 8,96 lit khí H2

  a. viêt các pthh

  b.tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn đd sau Phản ứng

  c. Xác định tên và khối lượng kim loại trong hỗn hợp,biết số mol kim loại hóa trị III bằng 2 lần số mol kim loại hóa trị II và nguyên tử khối của kim loại hóa trị II bằng 8/9 nguyên tử khối của kim loại hóa trị III

YOMEDIA