AMBIENT

Viết phương trình hóa học khi phân hủy KClO3?

bởi thu phương 29/04/2019

Nung KClO3, người ta thu được KCl và 6,721 khí oxi (đktc).a Viết pt và hoàn thành pthh b tính lượng KCLO3 đã dùng c người ta dùng hết lượng oxi trên để đốt cháy hết đơn chất A thì thu được 13,2g AO2 thea sơ đồ phản ứng A + O2 ---> AO2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)2KClO3 \(\underrightarrow{t^0}\)2KCl + 3O2

  b)n\(_{O_2}\)= 6,72/22,4 = 0,3 mol

  theo PTPU ta có: nKClO\(_3\)=(0,3.2):3=0,2 mol

  -> mKClO\(_3\)=0,2.122,5=24,5 gam

  c) A + O2 -> AO2

  Ta có nO\(_2\)= 0,3 mol

  Theo PTPU trên ta có: nAO\(_2\) = nO\(_2\)= 0,3 mol

  -> MAO\(_2\) = mAO\(_2\)/nAO\(_2\)= 13,2/0,3=44 gam/mol

  -> MA + 32 = 44 -> MA= 44-32=12 gam/mol

  Vậy A là Cacbon: AO2 là CO2

  bởi Tuấn Zipp 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>