YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27.9 trang 39 SBT Hóa học 8

Bài tập 27.9 trang 39 SBT Hóa học 8

Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi CaCO3. Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là:

A. 0,252 tấn.    

B. 0,378 tấn.

C. 0,504 tấn    

D. 0,606 tấn.

(Biết hiệu suất phản ứng là 100%).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.9

Khối lượng CaCO3 trong 1 tấn đá vôi là

\(\frac{{1.90}}{{100}} = 0,9\)  (tấn)

Phương trình nhiệt phân 

CaCO3  to   ⟶ CaO + CO2

100 tấn       56 tấn 

0,9 tấn         x tấn 

Lượng vôi sống thu được là:

\({m_{CaO}} = \frac{{0,9.56}}{{100}} = 0,504\) tấn

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.9 trang 39 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON