YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 94 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 94 sách GK Hóa lớp 8

Những chất nào trong số các chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

a) Fe3O4.

b) KClO3.

c) KMnO4.

d) CaCO3.

e) Không khí.

g) H2O.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Những chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

b) KClO3.

Phương trình hóa học: 2KClO → 2KCl + 3O2

c) KMnO4.

Phương trình hóa học: 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 94 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON