YOMEDIA

Tính khối lượng KClO3 tham gia phản ứng phân hủy?

Để điều chế khí oxi người ta nung KClO3.Sau 1 thời gian nung ta thu đc 168,2 gam chất rắn và 53.76 lít khí O2(đktc)

a)tính khối lượng KClO3 ban đầu đã đem nung

b)tính % khối lượng mol KClO3 đã bị nhiệt phân

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 2KClO3 \(\rightarrow\)2KCl + 3O2

  nO2=\(\dfrac{53,76}{22,4}=2,4\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nKClO3=nKCl=\(\dfrac{2}{3}\)nO2=1,6(mol)

  mKClO3 đã tham gia PƯ=1,6.122,5=196(g)

  mKCl tạo thành=74,5.1,6=119,2(g)

  mKClO3 chưa PƯ=168,2-119,2=49(g)

  mKClO3 ban đầu=196+49=245(g)

  b;

  %mKClO3=\(\dfrac{196}{245}.100\%=80\%\)

    bởi Nguyen Van Anh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA