Tính V khí O2 thu được khi nhiệt phân 31,6g KMnO4?

bởi Hy Vũ 25/04/2019

Phương trình nhiệt phân theo sơ đồ sau:

2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2

a/Tính Vkhis oxi (đktc) khi nhiệt phân 31,6g KMnO

b/Tính khối lượng của CuO tạo thành khí cho lượng khí O2 sinh ra ở trên tác dụng hết với Cu

Câu trả lời (1)

 • \(2KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  a, \(n_{KMnO_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{31,6}{158}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH : \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{KMnO_4}=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{O_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  b, \(2Cu+O_2\rightarrow2CuO\)

  Theo PTHH : \(n_{CuO}=2n_{O_2}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=n.M=0,2.80=16\left(g\right)\)

  bởi nguyen nhi 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan