ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng nào sau đây không phải là của protein?

  • A. Là thành phần tạo nên chất dẻo  
  • B. Là thành phần cấu tạo nên tế bào 
  • C. Là cơ sở tạo nên sự sống 
  • D. Là dinh dưỡng trong thức ăn của người và động vật 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Protein không được dùng làm chất dẻo

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1