YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng nào sau đây không phải là của protein?

  • A. Là thành phần tạo nên chất dẻo  
  • B. Là thành phần cấu tạo nên tế bào 
  • C. Là cơ sở tạo nên sự sống 
  • D. Là dinh dưỡng trong thức ăn của người và động vật 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Protein không được dùng làm chất dẻo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF