YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đipeptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là:

  • A. Glyxylalanyl.
  • B. Glyxylalanin.
  • C. Alanylglixyl.
  • D. Alanylglixin. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H2NCH2CONHCH(CH3)COOH có tên là Glyxylalanin.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON