YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đipeptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là:

  • A. Glyxylalanyl.
  • B. Glyxylalanin.
  • C. Alanylglixyl.
  • D. Alanylglixin. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H2NCH2CONHCH(CH3)COOH có tên là Glyxylalanin.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF