ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 13,02 gam tripeptit mạch hở X (được tạơ nên từ hai a-amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 19,14 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 13,02 gam X bằng dung dịch HC1 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 19,59.  
  • B. 21,75.   
  • C. 15,18.  
  • D. 24,75.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với NaOH: X + 3NaOH → Muối + H2O

  Đặt nX = nH2O = x → nNaOH = 3x

  Bảo toàn khối lượng: 13,02 + 40.3x = 19.14 + 18x → x = 0,06

  Với HCl: X + 2H2O + 3HCl → Muối

                0,06…0,12….0,18 

  → m muối = mX + mH2O + mHCl = 21,75 gam

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1