ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nêu phân từ khối của X là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là

  • A. 100.    
  • B. 178.  
  • C. 500.    
  • D. 200
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Protein X → nAlanin

  nX = 500/50000 = 0,01 mol

  ⇒ nalanin = 0,01n = 178/89 = 2

  ⇒ n = 200

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1